Tags

Property signboard

Advertizing - Property

แลนซีโอ คริป “Lensio Clip” (property name) lɛɛn sii ʔoo khríp
ศรีราชา Sriracha sǐi raa chaa
บ่อวิน Bowin bɔ̀ɔ win
ชีวิตสมบูรณ์แบบ perfect life chii wít sǒm buun bɛ̀ɛp
เริ่มต้นที่นี้ from this rə̂əm tôn thîi níi
สโมสร club sa_moo_sɔ̌ɔn
สระว่ายนำ swimming pool sa_ra wàay nam
พร้อมฟิตเนส with fitness phrɔ́ɔm fít nêet
บนทำเลติดถนนใหญ่ located on the main road bon tham lee tìt tha_nǒn yày
รับสมร้อน special for summer ráp sǒm rɔ́ɔn
ฟรีแอร์ทั้งหลัจ fee air conditoner after all frii ʔɛɛ tháŋ làt
เริ่ม start rə̂əm
ล้าน million láan

Earthquake

แผ่นดินไหว

Earthquake
phɛ̀n din wǎy

แผ่น

plate, sheet
phɛ̀n

ดิน

soil, grand, land
din

ไหว

quake,motion, earthquake
wǎy

Songkran festival

P1030313
P1030313 / Pietro Motta

เทศกาลสงกรานต์

thêet_sa_kaan sǒŋ_kraan
Songkran festival

เทศกาล

Festival, season,event
thêet_sa_kaan

เปียก

Wet
pìːak

เล่นน้ำ

lên náam
Tp play water

Flash Card

 • ผลไม้
  fruit
 • มะม่วง
  mango
 • มังคุด
  mangosteen
 • มะละกอ
  papaya

Fixed assets

ที่ดิน

thîi din
land

ที่จอดรถ
thîi cɔ̀ɔt rót, parking

ดินสอ
din sɔ̌ɔ, pencil

อาคาร

ʔaa khan
Building

ธนาคาร
tha_naa khan, bank

เครื่องจักร

khrɯ̂ːaŋ càk
machine

เครื่องมือ

khrɯ̂ːaŋ mɯɯ
tool

ยานพาหนะ

yaan phaa_hà_náʔ
vehicle