Tags

Earthquake

แผ่นดินไหว

Earthquake
phɛ̀n din wǎy

แผ่น

plate, sheet
phɛ̀n

ดิน

soil, grand, land
din

ไหว

quake,motion, earthquake
wǎy

Songkran festival

P1030313
P1030313 / Pietro Motta

เทศกาลสงกรานต์

thêet_sa_kaan sǒŋ_kraan
Songkran festival

เทศกาล

Festival, season,event
thêet_sa_kaan

เปียก

Wet
pìːak

เล่นน้ำ

lên náam
Tp play water

Flash Card

 • ผลไม้
  fruit
 • มะม่วง
  mango
 • มังคุด
  mangosteen
 • มะละกอ
  papaya

Fixed assets

ที่ดิน

thîi din
land

ที่จอดรถ
thîi cɔ̀ɔt rót, parking

ดินสอ
din sɔ̌ɔ, pencil

อาคาร

ʔaa khan
Building

ธนาคาร
tha_naa khan, bank

เครื่องจักร

khrɯ̂ːaŋ càk
machine

เครื่องมือ

khrɯ̂ːaŋ mɯɯ
tool

ยานพาหนะ

yaan phaa_hà_náʔ
vehicle

Fruits

ผลไม้

phǒn_la_máay
fruit

มะม่วง

ma mûːaŋ
mango

Mango MatrixMango Matrix / ~ Abdulhai A. Al-Abdulhai~


มะละกอ

ma láʔ kɔɔ
papaya

papayaspapayas / Chasqui (Luis Tamayo)


มังคุด

maŋ khút
mangostine

FruitsFruits / DMahendra