Tags

Family

WordsPronounciationMeaning
แม่mɛ̂ɛ mother
พ่อphɔ̂ɔ father
ภรรยาphan_ra_yaawife
สามีsǎa miihusband
เด็กdèkchild
ลูกชายlûuk chaayson
ลูกสาวlûuk sǎawdaughter
พี่ชายphîi chaayolder brother
พี่สาวphîi sǎawolder sister
น้องชายnɔ́ɔŋ chaayyounger brother
น้องสาวnɔ́ɔŋ sǎawyounger sister
พี่น้องphîi nɔ́ɔŋbrothers, sisters
ครอบครัวkhrɔ̂ɔp khruːafamily