Tags

Shopping

WordsPronounciationMeaning
ซื้อของsɯ́ɯ khɔ̌ɔŋdo shopping
ราคาraa khaaprice
เท่าไหร่thâw ràyhow much?
แพงphɛɛŋexpensive
ถูกthùukcheap
สีsǐicolor
ขนาดkha_nàatsize
ใหญ่yàybig
เล็กléksmall
ของฝากkhɔ̌ɔŋ fàakgift, souvenir
ที่แตกต่างthîi tɛ̀ɛk tàaŋdifferent
คุณภาพkhun_na_phâapquality