Tags

Outdoor

SentencePronounciationMeaning
ขอโทษ ครับ/ค่ะkhɔ̌ɔ thôotExcuse me.
แถวนี้มีไปรษณีย์ไหม ครับ/ค่ะthɛ̌w níi mii pray sa_nǐi mǎyIs there post office near here?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ครับ/ค่ะhɔ̂ŋ náam yùu thîi nǎyWhere is the bathroom?
ห้องน้ำใกล้ๆอยู่ที่ไหน ครับ/ค่ะhɔ̂ŋ náam klây klây yùu thîi nǎyWhere is the nearest bathroom?
ธนาคารอยู่ใกล้อะไร ครับ/ค่ะtha_naa khaan yùu klây ʔa rayNear what the bank is located?
ธนาคารอยู่ข้างหน้าไปรษณีย์ ครับ/ค่ะtha_naa khaan yùu khâaŋ nâa pray sa_nǐiThe bank is in front of post office.
กรุณาเขียนที่นี่หน่อย ครับ/ค่ะka_ru_naa khǐːan thîi nîi nɔ̀yPlease write here.
ช่วยเขียนแผนที่ให้ผมหน่อย ครับ/ค่ะchûːay khǐːan phɛ̌ɛn thîi hây phǒm nɔ̀yCould you write me a map?
ใช้เวลานานเท่าไร ครับ/ค่ะcháy wee laa naan thâw rayHow long does it take? (time)
นั่งที่นี่ได้ไหม ครับ/คะnâŋ thîi nîi dây mǎyCan I sit down here?
ถ่ายรูปได้ไหม ครับ/คะthàay rûup dây mǎyCan I take picture?
ถ่ายรูปผมให้หน่อยได้ไหม ครับ/ค่ะthàay rûup phǒm hây nɔ̀y dây mǎyCan you take my picture?