Tags

Flash Card

 • ผลไม้
  fruit
 • มะม่วง
  mango
 • มังคุด
  mangosteen
 • มะละกอ
  papaya

Fixed assets

ที่ดิน

thîi din
land

ที่จอดรถ
thîi cɔ̀ɔt rót, parking

ดินสอ
din sɔ̌ɔ, pencil

อาคาร

ʔaa khan
Building

ธนาคาร
tha_naa khan, bank

เครื่องจักร

khrɯ̂ːaŋ càk
machine

เครื่องมือ

khrɯ̂ːaŋ mɯɯ
tool

ยานพาหนะ

yaan phaa_hà_náʔ
vehicle

What do you say in ***?

ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไร

phaa sǎa yîi pùn plɛɛ wâa ʔa ray
What do you say it in Japanese?

แปลว่า

plɛɛ wâa
means, tlanslated

Fruits

ผลไม้

phǒn_la_máay
fruit

มะม่วง

ma mûːaŋ
mango

Mango MatrixMango Matrix / ~ Abdulhai A. Al-Abdulhai~


มะละกอ

ma láʔ kɔɔ
papaya

papayaspapayas / Chasqui (Luis Tamayo)


มังคุด

maŋ khút
mangostine

FruitsFruits / DMahendra

Breezy

สดชื่น

新緑が爽やか!新緑が爽やか! / shinji_w

sòt chɯ̂ɯn
breezy, refreshing