Tags

Night life

สวย จังเลย

sǔːay caŋ ləəy
you are so beautiful

น่ารัก จังเลย

nâa rák caŋ ləəy
you are so cute

ตา (ขา) สวย จังเลย

Taa : eye
khǎa : leg

อยู่พัทยาคนเดียวไหม

yùu phát_tha_yaa khon diːaw mǎy
Do you live in Pattaya alone?

pattaya night

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>